Dept. of Energy and Environmental Engineering, Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences / Kyushu University

HOME >> Staff

Staff

Professor

Jun Tanimoto

tanimoto@cm.kyushu-u.ac.jp TEL/FAX: +81-92-583-7600

Building F, room 205

Professor

Aya Hagishima

aya@cm.kyushu-u.ac.jp TEL/FAX: +81-92-583-7646

Building F, room 203

Assistant Professor

Naoki Ikegaya

ikegaya@cm.kyushu-u.ac.jp TEL/FAX: +81-92-583-7644

Building F, room 204

CV

Secretary

Mami Minami

t-labo@cm.kyushu-u.ac.jp TEL/FAX: +81-92-583-7647

Building F, room 208

Doctor Candidate

Yasuaki Ikeda, Cao Yan

Master course

Yoshiro IWAMURA, Toshiaki ETO, Tetsushi ONO, Ataru SATO, Shuhei HASEGAWA, Shotaro Hachiman, Hu Qiaoyu, Lin Jichao, Huang Xi, Hanami SATONAKA, Yuki Ida, Kong Jihao, Zhao XinRui, Yusei Matsukura, Shunsuke Kimura, Takuya Yasumasu, Ryo Hikizu, Chen Hui, Akito Goda, Taishi Kawaminami, Xie An

Undergraduate

Takafumi Misumi, Chiharu Yamashita

Visiting Student

-

Professor Emeritus

片山忠久